Ny boriky dia biby mitovitovy amin' ny soavaly izay misy karazany ompiana fa misy karazany bibidia ao Afrika. Ampiasaina hitondra entana ny boriky fiompy, sahala amin' ny biby mitovitovy aminy toy ny ampondra (izay safiotra avy amin' ny soavalivavy sy borikilahy). Hazaina mba hohanina sy hakana hodiny ny borikidia ka mihalany tamingana izy ireo amin' izao fotoana izao.

Boriky fiompy

Jereo koa hanova