Pseodepigrafa (Testamenta Vaovao)

Ny pseodepigrafa ao amin'ny Testamenta Vaovao dia boky maro ao amin'ny Testamenta Vaovao, ao amin'ny Baiboly kristiana izay heverin'ny ankamaroan'ny mpikaroka fa tsy nosoratan'ilay olona lazaina fa nanoratra azy, isan'izany ny enina amin'ny Epistily telo ambin'ny folon'i Paoly, ireo Epistily atao hoe katolika, ny Evanjelin'i Matio sy ny Evanjelin'i Joany. Ireo evanjely roa ireo dia voalaza araka ny lovantsofina kristiana fa nosoratan'i Matio sy i Joany, nefa tsy manohana izany lovantsofina izany intsony ny mpikarokana tantara ankehitriny.

Ny Epistilin'i PaolyHanova

Epistily tena nosoratan'i PaolyHanova

Ny telo ambin'ny folo amin'ny Epistilin'i Paoly dia voalaza mazava fa nosoratan'i Paoly avy any Tarsisy, nefa ny fito fotrsiny amin'ireo no heverina fa tena nosoratany tokoa araka ny fifanarahan'ny mpahay tantara, izany hoe, "nataon'ilay apostoly sora-tononona sy nalefan'ny tenany manokana"[1], dia ny Epistily ho an'ny Romana, ny Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, ny Epistily faharoa ho an'ny Korintiana, ny Epistily ho an'ny Galatiana, ny Epistily ho an'ny Filipiana, ny Epistily voalohany ho an'i Timoty, ary ny Epistily ho an'i Filemona, izay ataon'ny manampahaizana hoe "proto-paoliniana"[1]. Heverina fa soratry ny mpianatr'i Paoly ireo epistily miisa enina amin'ny anaran'i Paoly nefa tsy nosoratany, izay manaraka ny fampianarany sy eo ambany fahefany[1].

Epistily pseodepigrafaHanova

Ny enina amin'ireo epistily amin'ny anaran'i Paoly dia heverina fa pseodepigrafa[1].

Epistily deotero-paolinianaHanova

Epistily trito-paolinianaHanova

Epistily katolikaHanova

Voasoratra taloha kelin'ny Epistily katolika ny Epistily ho an'ny Hebreo izay tsy azo lazaina hoe epigrafia satria tsy mitondra anaran'olona nanoratra azy. Tokony ho nosoratana tao amin'ny tontolo grika (helenista) tao Palestina teo anelanelan'ny taona 86 sy 96 io epistily io[9].

Ireto epistily ireto no heverina fa pseodepigrafa:

Jereo koaHanova

Loharano sy fanamarihanaHanova

  1. 1,0 1,1 1,2 et 1,3 François Vouga, "Le corpus paulinien", in Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa théologie, Labor et Fides, 2008 (ISBN 978-2-8309-1289-0), p. 164-165.
  2. Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Bayard, 2011 (ISBN 978-2-227-48252-4), p. 650.
  3. Fampatsiahivana: ravan'ny horohorontany ny tananan'i Kolosia tamin'ny taona 60.
  4. Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Bayard, 2011, p. 671.
  5. Simon Claude Mimouni et Pierre Maraval, Le Christianisme des origines à Constantin, PUF/Nouvelle Clio, 2006 (ISBN 978-2-13-052877-7), p. 415.
  6. Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Bayard, 2011, p. 706.
  7. Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Bayard, 2011, p. 725.
  8. Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Bayard, 2011, p. 690.
  9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 et 9,7 Pierre Geoltrain (dir.), Aux origines du christianisme, Folio/Histoire, 2000 (ISBN 978-2-07-041114-6), « Introduction », p. XLV-XLVI.