Ny anarana hoe Nazôreana na Nazareana na Nazarena dia manondro vondrona ara-pivavahana jiosy kristiana samihafa.

Nazôreana tamin' ny taonjato voalohany

hanova

Ny Nazôreana na Nazareana dia vondrona ara-pivavanana jodeô-kristiana tsy dia fantatra loatra, izay fanta-pisiana tamin' ny taonjato voalohany. Ity vondrona ity dia manaiky an' i Jesoa ho Mesia nefa manaja ny lalàm-pivavahan' ny Jiosy. Tsy mino ny maha Andriamanitra an' i Jesoa anefa izy ireo. Atao hoe Ναζωραῖος / Nazôraios izy ireo amin' ny teny grika fa נוצרים / Notzrim amin' ny teny hebreo.

Nazôreana tamin' ny taonjato fahefatra

hanova

Taty aoriana dia niantsoana antoko na sekta jodeô-kristiana niaina tamin' ny taonjato faha-4 izay nitandrina fatratra ny Lalàn' i Mosesy sy nino ny maha Andriamanitra an' i Jesoa Kristy ny anarana hoe Nazareana na Nazôreana. Tsy nanaiky ny Epistilin' i Paoly izay mampianatra ny tsy tokony hitandremana ny Lalàna jiosy izy ireo.

Jereo koa

hanova

Antoko sy firehana matanjaka tao amin' ny jodaisma

Antoko sy firehana hafa tao amin' ny jodaisma

Samihafa