Ebiônita

Ny Ebiônita dia ireo Kristiana Jiosy tamin'ireo taonjato voalohandohany nisian'ny kristianisma. Amin'izy ireo dia i Jesoa no Mesia nefa lavin'izy ireo ny maha Andriamanitra azy sy ny fiteraham-birijiny azy sady manamafy izy ireo fa tokony hotandremana ny Lalàna sy ny fombam-pivavahana jiosy. Ny Evanjely hebreon'i Matio, manomboka amin'ny toko fahatelo, no ampiasainy. Hajainy i Jakoba rahalahin'i Jesoa (atao hoe Jakoba ilay Marina) nefa laviny i Paoly noho ity apôstôly ity mandà ny Lalàna jiosy. Midika fanoloran-tena ho amin'ny fiainana ao anaty fahantrana io anarana Ebiônita iantsoana azy ireo io. Ny teny hoe Ebionim dia nampiasain'ny sekta tao Komràno izay nisaraka tamin'ny fivavahana tao an-Tempoly izay heveriny fa nisy fahasimbana.

Maro ny mihevitra fa ny sekta tao Komràno dia tsy iza fa ny Eseniana. Ny ankabeazan'ny zava-pantatra momba ny Ebiônita dia avy amin'ny soratr'ireo Rain'ny Fiangonana (na Aban'ny Eglizy) izay nitsikera ny Ebiônita ka nanao azy ireo ho mpanaraka finoan-diso. Noho izany dia tombantombana ihany ny zavatra azo lazaina momba ny fikambanany.

Ny mpikaroka sasany dia tsy mampitovy ny Ebiônita amin'ny atao hoe Kristiana Jiosy (na Jodeô-kristiana), sahala amin'ny Nazareana (na Nazarena na Nazôreana). Ny mpikaroka hafa, toy ny nataon'ny Rain'ny Fiangonana, anefa dia milaza fa vondron'olona iray ihany ny Ebiônita sy ny Nazareana.

Jereo koa:Hanova

Bokin'ny EbionitaHanova

Antoko sy firehana matanjaka tao amin'ny jodaismaHanova

Antoko sy firehana hafa tao amin'ny jodaismaHanova