Ny kalvinisma dia foto-pampianarana teôlôjika prôtestanta sy fomba fijery ny fiainana kristiana izay mifototra amin'ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Na dia maro ireo teôlôjiana nampandroso ny kalvinisma toa an'i Martin Bucer, i Wolfgang Musculus, i Heinrich Bullinger, i Pierre Martyr Vermigli, i Ulrich Zwingli ary i Théodore de Bèze, dia ny anaran'ilay mpanitsy fiangonana (refôrmatora) fratsay Jean Calvin no nentin'io firehana ara-teôôjia prôtestanta iray io noho ny akon'ny fampianarany sy ny ady hevitra nataony tamin'ny taonjato faha-16 momba ny fanekem-pinoana sy ny anjara toeran'ny fiangonana eo amin'ny fiainan'ny kristiana. Ankehitriny dia ilazana ny foto-pampianarana sy ny fanaon'ny Fiangonana nohavaozina sy presbiteriana ary kôngregasiônalista izany. Indraindray dia ilazana ny fampianaran'i Jean Calvin fotsiny ihany ny hoe kalvinisma. y kalvinisma dia fantatra koa amin'ny fampianarana ny amin'ny fanendran'Andriamanitra mialoha (na predestinasiona) sy ny fahasimban'ny olona tanteraka noho ny fahotana nolovana.