Ny presbiterianisma dia endriky ny prôtestantisma kalvinista izay nivoatra indrindra tao Ekôsy avy eo tao Irlandy Avaratra ary tany Etazonia. Ny fototra ara-teôlôjia dia itoviany amin' ny Fiangonana nohavaozina rehetra, nefa nampiasaina manokana ny teny hoe presbiteriana mba hanondroana ireo fiangonana miteny anglisy amin' ny ankamaroany izay anisan' ireo nanaraka ny fombam-pivavahana nolovaina tamin' ny Fiangonan' i Ekôsy. Ny ankamaroan' ny Kalvinista anglisy, izay atao hoe poritàna (anglisy: puritans) amin' ny ankapobeny, dia nitoetra niaraka tao amin' ny Fiangonan' i Angletera, izay nitandrina ny fiekem-pinoana kalvinista, dia ny Fiekem-pinoan' i Westminster, afa-tsy ireo izay niezaka ny hahazoan' ny Fiangonana fahaleovan-tena tanteraka amin' ny Fanjakana, ka nanjary kôngregasiônalista. Ny ezaka famitana iraka (misiona) hampiely ny Filazantsara dia nandroso tokoa teo amin' ireo Presbiteriana ka nitarika famoronana fiangonana presbiteriana maneran-tany.