Joda (zanak'i Jakoba)

I Joda (hebreo: יְהוּדָה‎ / Yehudah) dia lehilahy voaresaka ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly. Zanaka fahefatr'i Jakoba tamin'i Lea izy, dia i Jakoba zanak'i Isaka. Izy ilay nandresy lahatra ireo rahalahiny hivarotra an'i Josefa tamin'ireo Ismaelita mpividy olona fa tsy hamono azy (Gen. 36.26-27); izy no niantoka ny hampodiana an'i Benjamina faralahin'i Jakoba eo amin-drainy mba hahafahana mitondra azy any Egipta, araka ny sitrapon'ilay manampahefana egiptiana (izay tsy iza fa

I Joda, nataon'i Philip De Vere

i Josefa ihany); izy no nano-lotena tamin'io manampahefana ejipsiana io mba ho tazomina ho solon'i Benjamina voampanga ho nangalatra nefa tokony hampodina any amin-drainy.

I Joda, fa tsy i Robena lahimatoa, no nahazo ny tsodranon'i Jakoba ho lehiben'ireo zokiny izay tsy nanaja an-drain'izy ireo satria i Robena namadika an-drainy noho ny nadriany tamin'i Bila vadin-drainy ary i Simeona sy i Levy nahatezitra an-drainy tamin'ny namonoan'izy ireo ny lehilahy rehetra tao Sikema.

Jereo koa:Hanova