Jakoba zanak'i Zebedeo

(tonga teto avy amin'ny Jakoba Zokiny)

I Jakoba zanak'i Zebedeo na Jakoba zanak'i Zebedio na Jakoba zanak'i Zebede na Jakoba Zokiny dia iray amin'ireo mpianatr'i Jesoa roa ambin'ny folo lahy. Jiosy avy any Galilea izy. Rahalahiny i Joany apostoly.

I Jakoba Zokiny - nataon'i Guido Reni tanelanelan'ny taona 1636 sy 1638.

Ny anaranaHanova

Atao hoe koa Jakoba Zokiny (na Jakoba Lehibe) izy sady rahalahin'i Joany zanak'i Zebedeo. Ἰάκωβος / Iakôbos no fiantsoana azy amin'ny teny grika. יַעֲקֹב‬ /Yaʿqob no fiantsoana azy amin'ny teny hebreo. Izy roa lahy ireo dia antsoina koa hoe Boanergés izay midika hoe "zana-baratra". Tsy afangaro amin'i Jakoba zanak'i Alfeo i Jakoba zanak'i Zebedeo. Tsy nanoratra epistily i Jakoba zanak'i Zebedeo. Tsy izy no nanoratra ny Epistilin'i Jakoba.

I Jaona zanak'i Zebedeo araka ny BaibolyHanova

I Jakoba zanak'i Zebedio na Jakoba Zandriny dia voaresaka ao amin'ny Evanjely sinoptika (ohatra ao amin'ny Marka 3.17; Matio 10.2; Lioka 6.14) sy ao amin'ny Asan'ny Apostoly (Asa 1.13)[1]. Rahalahin'i Joany apostoly izy ary izy roa dia samy atao hoe Boanergesy, izay midika hoe "zana-baratra" araka ny Evanjelin'i Marka (Mar. 3.17). Ity evanjjeky tranainy indrindra ity dia maneho azy roa ho mpanjono tao amin'ny Farihin'i Tiberiada (na Tiberiasy) nefa namela ny sambokeliny mba hanaraka an'i Jesoa, izany dia voatantara koa ao amin'ny Evanjelin'i Matio sy ny an'i Lioka[1].

Sahala amin'i Petera sy i Andrea, i Jakoba dia isan'ireo mpianatra voantson'i Jesoa voalohany, ary iray amin'ireo mpianatra akaiky azy indrindra izy. Ny lovam-pinoana sinoptika dia manao azy amin'izy telo lahy ho ny apostoly manan-danja indrindra satria izy no nofidin'i Jesoa voalohany, niaraka tamin'i Petera sy i Joany, ho vavolombelon'ny zava-niseho lehibe toy ny nananganan-ko velona ny zanakavavin'ny lehiben'ny sinanagoga, ny fiovan-tarehy teny an-tendrombohitra na ny vavak'i Jesoa tao amin'ny Tendrombohitra Oliva[1]. Nefa, sahala amin'ireo apostoly sisa rehetra dia namela an'i Jesoa voasambotra izy. Voatanisa miaraka amin'ireo mpianatra nitoetra tao amin'ny efitrano ambony i Jakoba tamin'ny nidinan'ny Fanahy Masina (Asa 1.13)[1]. Tanterin'ny Testamenta Vaovao ny nahafatesany tamin'ny nisamborana an'i Petera (Asa 12.2)[1].

Jereo koa:Hanova

LoharanoHanova

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 et 1,4 André Benoit, « Les personnages de l'Évangile nommés Jacques », in Pierre Geoltrain (dir.), Aux origines du christianisme, Folio/Histoire, 2000 (ISBN 978-2-07-041114-6), p. 246-250.