Ny hasimpeo dia singa farany kely mamorona ny voanteny ao amin' ny fiteny iray, azo anavahana voanteny iray amin' ny voanteny hafa, ka ny tena fantatra dia ny renifeo sy ny zanapeo. Mamorona rafitra ny hasimpeo rehetra ao amin' ny fiteny iray. Ny hasimpeo iray dia tsy voatery hasehon' ny litera iray amin' ny fanoratana ny fiteny iray, ary ny litera iray dia tsy voatery haneho hasimpeo iray. Tsy voatery hitovy fa mety samihafa ny famoahan' ny mpiteny samihafa (arakaraka ny taona, ny maha lahy na vavy, sns) na ny mpiteny avy amin' ny faritra samihafa ny hasimpeo iray ao amin' ny fiteny iray. Arakaraka ny toerana misy ny hasimpeo ao amin' ny hasinteny na voanteny na andian-teny no mety hampiova ny feo mifandraika aminy.

Ny feonteny dia aseho an-tsoratra amin' ny alalan' ny fametrahana litera anaty tsipika misompirana roa, toy izao ohatra /.../, fa ny feo tenenina kosa dia apetraka anaty fonon-teny mahitsy, toy izao [...].