Filipo (apostoly)

(tonga teto avy amin'ny Filipo)

I Filipo dia isan'ireo mpianatr'i Jesosy. Mpianatr'i Jaona mpanao Batisa taloha izy. Izy ilay nanao hoe "Asehoy anay ny Ray".

Ny anaranaHanova

Ny anarana hoe Filipo dia fanagasiana ny anarana amin'ny teny grika hoe Φίλιππος / Philippos.

I Filipo araka ny BaibolyHanova

Any amin'ny tananan'i Betsaida akaikin'i Galilia amoron'ny farihy Tiberiasy (na Tiberiada) no fiavian'i Filipo - sahala amin'i Petera sy i Andrea. Mpianatr'i Joany Batista sahala amin'i Andrea koa izy talohan'ny haha apostolin'i Jesosy azy. Ny Filazantsaran'i Joany dia mitantara ny fomba niantsoan'i Jesosy azy sy ny nanehoany an'i Natanaela tamin'i Jesosy. Mety ho i Bartolomeo (na Bartelemy) io Natanaela.

I Filipo no nitenenan'i Jesosy talohan'ny nampitomboany ny isan'ny mofo (Joa. 6.5-7). Izy no nisehoan'ireo Jentilisa alohan'ny hanatonana an'i Jesosy (Jao. 12.21-22). Tamin'ny fiaraha-misakafo farany nataon'i Jesosy dia izy ilay nangataka tamin'i Jesosy ny hanehoana ny mpianatra ny Ray (Jao. 14.7-12).

Jereo koa:Hanova