Fameno mpamari-toe-javatra

Ny fameno mpamari-toe-javatra dia anjara asa fameno ao amin' ny fehezankevitra na ny fehezanteny izay manondro ny "toe-javatra" (antony, toerana, fotoana, sns.) izay matetika azo afindrandrafindra toerana sady azo foanana, nefa tsy manakorontana ny rafitry ny fehezanteny izany, ka ireo fepetra roa farany ireo matetika no tena iavahany amin' ny fameno zoina. Amin' ny fiteny sasany dia matetika ialohavana mpampiankin-teny ny fameno mpamari-toejavatra nefa tsy tokony hafangaro amin' ny fameno zoina tsy mivantana. Noho izany rehetra izany, ny teny na andian-teny mitana ny anjara asa fameno mpamari-toe-javatra ao amin' ny fiteny iray dia tsy voatery hisahana izany anjara asa izany (rehefa adika) ao amin' ny fiteny hafa na dia fehezanteny mitovy hevitra (sy mitovy na mifanakaiky firafitra) aza no ahitana azy. Noho izany ihany koa dia tsy mitovy ny isan'ny karazam-pameno ao amin' ny fiteny rehetra. Arakaraka ny fomba fanaovana tsikera sy arakaraka ny fiheveran' ny mpanao fitsipiteny dia tsy mitovy ny isan' ny karazam-pameno mpamari-toe-javatra ao amin' ny fiteny iray.

Ao amin' ny fehezanteny hoe Milalao baolina ao an-tokontany ny ankizy dia fameno mpamari-teo-javatra ny andian-teny hoe ao an-tokontany.

Fameno mpamari-toe-javatra sy fameno zoina

hanova

Raha tsy misy masontsivana hafa ankoatry ny hevi-teny no anaovana ny fanavahana dia mety hifangaro na hosarihana araka izay itiavana azy ihany ny fameno mpamari-toe-javatra sy ny fameno zoina (na fameno iharana). Ohatra, amin' ny fiteny frantsay dia manondro toerana ny teny hoe Paris, nefa ataon' ny fitsipiteny mahazatra hoe "fameno toe-javatra" izy ao amin' ny fehezanteny hoe J'habite à Paris ("Monina ao Paris aho") fa "fameno zoina" kosa izy ao amin' ny hoe J'habite Paris ("Monina ao Paris aho"). Raha ampiana masontsivana hafa (fahafahana manaisotra na tsia ilay fameno, ohatra) ny fanadihadiana dia ho tsapa fa fameno zoina ny hoe Paris ao amin' ireo fehezan-teny roa ireo satria tsy fiteny ny hoe J'habite ("Monina aho") fotsiny: tsy azo esorina ilay teny manodro ny toerana onenana.

Jereo koa

hanova