Toe-javatra (fitsipiteny)

Ny toe-javatra na mpamari-toe-javatra, amin' ny fitsipiteny na ny haiteny dia ny teny na andian-teny izay misahana anjara asa ara-keviteny (tsinjara asa) tsy tena ilain' ny matoanteny hameno ny heviny, tsy tahaka ny zoina (atao na iharana). Amin' ny fiteny maro dia misahana ny anjara asa fameno izy ka lazaina hoe fameno mpamari-toe-javatra, nefa amin' ny teny sasany dia afaka misahana anjara asa lazaina izy. Ny fameno mpamari-toe-javatra dia azo esorina nefa tsy manova ny firafitra sy ny fahafenoan' ny fehezanteny noho izy tsy mifamatotra mivantana amin' ny tarika entimilaza (tarika matoanteny, indrindraindrindra).

Amin' ny fiteny malagasy dia misahana ny tsinjara asa toe-javatra ny teny hoe eo an-tokontany ao amin' ny fehezanteny hoe Milalao baolina eo an-tokontany ny ankizy sy Ilalaovan' ny ankizy baolina ny eo an-tokontany: ao amin' ny fehezanteny voalohany dia fameno toe-javatra io andian-teny io, fa ao amin' ny fehezanteny faharoa dia lazaina toe-jevatra, ka mitaky fiovan' endriky ny matoanteny izany (matoantenin' ny mpanao na manano: milalao; matoantenin' ny mpamari-toe-javatra na ananovana: ilalaovana).

Ny anjara asa ara-kevitry ny toe-javatra

hanova

Ankoatry ny anjara asa ara-pitsipiteny (fameno na lazaina na hafa) dia maro ny anjara asa ara-kevitry ny toe-javatra, ka indreto misy vitsivitsy.

Antony

hanova

Ny toe-javatra milaza antony dia mametraka ny antony na ny tanjon' ny asa na hetsika na toetra lazaina ao amin' ny lohan' ny entimilaza, indrindra ny matoenteny.

 • The ladder collapsed because it was old. ("Nirodana ny tohatra satria antitra")
 • No trabajamos por una huelga. ("Tsy misa izahay noho ny fitokonana")

Fifanoheran-kevitra

hanova

Ny toe-javatra milaza fifanoheran-kevitra dia mametraka toe-javatra mifanohitra amin' izay voalaza ao amin' ny loha-entimilaza.

 • Lorna went out although it was raining. ("Nivoaka i Lorna na dia avy ny orana.")
 • Je l'ai reconnu malgré l'obscurité.("Nahafantatra azy aho na dia teo aza ny haizina")
 • El partido se jugó a pesar de la lluvia. ("Natao ny lalao na dia teo aza ny orana")

Fepetra

hanova

Ny toe-javatra dia mety milaza ny fepetra ahafahan' izay lazaina ho tanteraka.

 • I would go to Paris, if I had the money. ("Ho tany Paris aho raha nanam-bola.")
 • Appelez-moi en cas de besoin. ("Antsoy aho raha ilaina")

Vokatra

hanova

Ny toe-javatra dia mety milaza ny vokatry ny zava-niseho lazaina.

 • It rained so hard that the streets flooded. ("Nirotsaka be ny orana ka difotry ny rano ny arabe")
 • Il travaille jusqu'à épuisement ("Miasa mandra-paha reraka izy")

Zava-kendrena

hanova

Mety milaza zava-kendrena ny toe-javatra.

 • He works a lot to earn money for school. ("Miasa be izy mba hahazoana vola hianarana")
 • Il s’écarta pour le laisser passer. ("Nihatakataka izy mba hamela azy handalo")
 • Il agit par jalousie. ("Manao izany noho ny hasarotam-piaro izy")
 • Compró quesos para cenar. ("Nividy frômazy ho an' ny sakafo hariva izy")

Fitaovana

hanova

Mety milaza fitaovana enti-manataneraka izay atao ny toe-javatra .

 • Mr. Bibby wrote the letter with a pencil. ("Nanoratra ilay taratasy tamin’ ny pensilihazo Atoa Bibby")
 • Cortó el jamón con un cuchillo de sierra. ("Notapahiny tamin' ny antsy ny lambosira")

Toerana sy zotra

hanova

Mety milaza toerana ahatanterahan' izay atao ny toe-javatra .

 • She sat on the table. ("Nipetraka teo ambony latabatra izy")
 • Ils se sont rencontrés au Québec. ("Nihaona tany Québec izy ireo")
 • Ha estacionado la moto en el garaje. ("Nametraka ny môtô ao amin' ny garazy izy")

Habetsahana

hanova

Mety milaza habetsahana ny toe-javatra.

 • I am completely finished. ("Vita tanteraka aho")
 • That is mostly true. ("Marina indrindra izany.")
 • We want to stay in part. ("Te-hijanona amin' ny ampahany izahay")
 • Allonger une robe de deux centimètres. ("Manalava akanjo roa santimetatra")
 • El marinero comió mucho. ("Nihinana betsaka ilay tantsambo.")

Fomba fijery

hanova

Mety milaza fomba fijery ny toe-javatra.

 • They probably left. ("Niala angamba izy ireo.")
 • In any case, we didn't do it. ("Na izany na tsy izany dia tsy nanao izany izahay. ")
 • That is perhaps possible. ("Mety izany angamba. ")
 • I'm definitely going to the party. ("Ho any amin' ny fety tokoa aho.")

Mety milaza fanova ny toe-javatra.

 • He ran with difficulty. (Sahirana izy nihazakazaka).
 • He stood in silence. ("Nijoro mangina izy")
 • He helped me with my homework. ("Nanampy ahy tamin' ny entimodiko izy.")
 • No me gusta que contestes de esa manera. ("Tsy tiako mamaly toy izany ianao")

Fotoana sy faharetana

hanova

Mety milaza fotoana na faharetana ny toe-javatra.

 • He arrived yesterday. ("Omaly izy no tonga. ")
 • He stayed for two weeks. ("Nijanona tapa-bolana izy. ")
 • Il reviendra la semaine prochaine. ("Mbola hiverina izy amin’ ny herinandro ambony")
 • Iremos a la piscina el martes. ("Ho any amin' ny dobo izahay amin' ny talata")

Fahatetehana

hanova

Mety milaza ahatetehana ny toe-javatra.

 • She drinks in that bar every day. ("Misotro ao amin' io bara io isan' andro izy.")

Fikambanana na fiarahana

hanova

Mety manambara fikambanana na fiarahana ny toe-javatra.

 • Voyager avec un ami. ("Mandeha miaraka amin' ny namana")
 • Salió a comer con sus amigos. ("Nivoaka hisakafo miaraka amin’ ny namany izy")

Lohahevitra

hanova
 • Los jóvenes hablaron de la playa. ("Niresaka momba ny tora-pasika ny tanora.")
 • Esta mesa está hecha con madera. ("Vita amin' ny hazo ity latabatra ity")

Jereo koa

hanova