Famadihana

Isan'ny fomban-drazana iray mampiavaka ny Malagasy ny famadihana, izay antsoina koa hoe famonosan-damba. Ny famadihana dia fety atokan'ny Malagasy hahatsiarovana ireo efa maty. Anehoana ny fifandraisana mbola misy eo amin'ny velona sy ny maty izy, izany hoe anehoana ny fanajàna sy fanomezana hasina ny razana. Atao amin'izany ihany koa ny fangataham-pitahiana amin'ny razana. Tsy vitan'ny hoe hahatsiarovana izy io, fa indrindra ahazoana miverina mikasika ireo efa maty. Fotoana ahazoan'ny fianakaviana mifankahita koa izy io.

Famadihana

Ny fomba atao mandritra ny famadihanaHanova

Fomba fikarakarana ny razanaHanova

Betsaka ny fomba atao mandritra io famadihana io:

  • famerenana ny famonosana ireo maty, izany hoe averina fonosina lambamena izy ireo
  • fampidirana anaty fasana ireo faty nalevina anirotra (ny zazakely ohatra, satria raha zaza no maty dia tsy sokafana ny fasana fa alevina anirotra, izany hoe eo akaikin'ny fasana).

Fanatanterahana ny lanonanaHanova

Mampiavaka ny famadihana dia ny fisian'ny ny mozika, ny sakafo, ny kaho-drazana ary ny fihaingona.

Ny mozikaHanova

Matetika dia manakarama mpanao mozika mihitsy ny tompon-draharaha mba hampandihizana ny olona

Ny sakafoHanova

Asaina ny mpiray tanana sy ny manodidona rehetra amin'ny sakafo. Any amin'ny toerana sasany dia antsoina mihitsy hoe "vary be menaka" na "vary be saosy" izy io, noho ny atiny: mamono omby na kisoa iray na maromaro mihitsy ny tompon-draharaha hamokisana ny olona, ary atao izay hampatavy ny sakafo, mba hahatsiarovan'ny olona ny tsirony

Ny kaho-drazanaHanova

Ny kaho-drazana dia vola omen'ny olona nasaina ho an'ny tompom-pety.

Ny fihaingonaHanova

Fahiny ihany koa dia,ny fotoanan'ny famadiana no fotoana ahitana ny fihaingona isankarazany (izany hoe manao akanjo vaovao daholo ny rehetra ka mampidera izay)

Fotoana anaovana ny famadihanaHanova

Ny tompon'ny fanapahan-kevitraHanova

Tsy tena misy daty voatokana hanaovana famadihana fa arakaraka ny hevitry ny raiamandreny ao amin'ny fianakaviana. Matetika dia ny iray amin'ireo raiamandreny no milaza hoe: "Nanonofy an-dranona (olona efa maty) aho halina, ka niteny izy hoe Mangatsiaka izahay"

Ny daty anaovana ny famadihanaHanova

Volana Jolay ka hatramin'ny Septambra no fotoana fanaovana famadihana. Ho an'ny Malagasy dia manomboka amin'ny vanim-potoana fararano no fanaovana famadihana, handaniam-bola aman-karena mihitsy mantsy ny famadihana ka dia nosafidian'ny Malagasy hanaovana izany ny vanimpotoana fiakaran'ny voka-bary (fararano, main-tany). Mila andro tsara ny famadihana ka nosafigina ny main-tany izay tsy misy orana, maina rahateo ny andro amin'io vanimpotoana fararano io.

KianaHanova

Fomba fijerin' ny KristianaHanova

Fomba fijerin' ny PrôtestantaHanova

Ny fivavahana kristianina sasany, indrindra indrindra ny prôtestanta dia manambara ny famadihana ho fomba iray mifanipaka amin' ny fanompoana an' Andriamanitra. Heverin' izy ireo ho isan' ny fanompoan-tsampy ny famadihana noho izy ataony hoe fivavahana amin' ny razana. Ny karazana mpivavaka sasany toy ny mpiandry dia tsy mahazo mandray anjara amin' ny famadihana mihitsy.

Fomba fijerin' ny KatôlikaHanova

Etsy andaniny anefa ny fivavahana katôlika dia tsapa ho mandefitra kokoa ity fomba iray ity.

Jereo koaHanova

'