Hanokatra ny renilisitra
Famadihana

Isan'ny fomban-drazana iray mampiavaka ny Malagasy ny Famadihana, izay antsoina koa hoe famonosan-damba. Ny Famadihana dia fety atokan'ny Malagasy hahatsiarovana ireo efa maty. Anehoana ny fifandraisana mbola misy eo amin'ny velona sy ny maty izy, izany hoe anehoana ny fanajàna sy fanomezana hasina ny razana. Atao amin'izany ihany koa ny fangataham-pitahiana amin'ny razana. Tsy vitan'ny hoe hahatsiarovana izy io, fa indrindra ahazoana miverina mikasika ireo efa maty.

Betsaka ny fomba atao mandritra io famadihana io :

 • famerenana ny famonosana ireo maty, izany hoe averina fonosina lambamena izy ireo
 • fampidirana anaty fasana ireo faty nalevina anirotra (ny zazakely ohatra, satria raha zaza no maty dia tsy sokafana ny fasana fa alevina anirotra, izany hoe eo akaikin'ny fasana)
 • fotoana ahazoan'ny fianakaviana mifankahita koa izy io
 • fanasana ny mpiray tanana sy ny manodidona rehetra amin'ny sakafo.

Ny mampiavaka ny famadihanaHanova

 • ny mozika : matetika dia manakarama mpanao mozika mihitsy ny tompon-draharaha mba hampandihizana ny olona
 • ny sakafo : any amin'ny toerana sasany dia antsoina mihitsy hoe "vary be menaka" na "vary be saosy" izy io, noho ny atiny : mamono omby na kisoa iray na maromaro mihitsy ny tompon-draharaha hamokisana ny olona, ary atao izay hampatavy ny sakafo, mba hahatsiarovan'ny olona ny tsirony
 • kaho-drazana : vola omen'ny olona nasaina ho an'ny tompom-pety.
 • Fahiny ihany koa dia,ny fotoanan'ny famadiana no fotoana ahitana ny fihaingona isankarazany (izany hoe manao akanjo vaovao daholo ny rehetra ka mampidera izay)

Fotoana famadihanaHanova

Tsy tena misy daty voatokana hanaovana famadihana fa arakaraky ny hevitry ny ray aman-dreny ao amin'ny fianakaviana :

 • matetika dia ny iray amin'ireo ray aman-dreny no milaza hoe : "nanonofy an-dranona (olona efa maty) aho halina, ka niteny izy hoe mangatsiaka izahay"
 • volana Jolay ka hatramin'ny Septambra no fotoana fanaovana famadihana
 • ho an'ny malagasy dia manomboka amin'ny vanim-potoana fararano no fanaovana famadihana, handaniambola amankarena mihitsy mantsy ny famadihana ka dia nosafidian'ny malagasy hanaovana izany ny vanimpotoana fiakaran'ny voka-bary(fararano, main-tany). Mila andro tsara ny famadihana:(Main-tany: tsy misy orana)maina rahateo ny andro amin'io vanimpotoana fararano io ka rariny raha nosafidian'ny malagasy mba hanaovana famadihana.

KianaHanova

Ny fivavahana kristianina sasany, indrindra indrindra ny Protestanta dia manambara ny Famadihana ho fomba iray mifanipaka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Heverina ho isan'ny fanompoan-tsampy ny famadihana noho izy heverina ho fivavahana amin'ny razana. Ny karazana mpivavaka sasany toy ny Mpiandry dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny Famadihana mihitsy.

Etsy andaniny anefa ny fivavahana Katolika dia tsapa ho mandefitra kokoa ity fomba iray ity.

'