Boky prôtôkanônika

(tonga teto avy amin'ny Boky protokanonika)

Ny boky prôtôkanônika dia ireo boky ao amin' ny Testamenta Taloha izay hita koa ao amin' ny Baiboly hebreo (Tanakh) sady voaray ho boky kanônika (filamatry ny finoana) nandritra ny fotoana niforonan' ny fivavahana kristiana. Ao amin' ny Baiboly katôlika sy ny Baiboly ôrtôdôksa dia mifameno amin' ny boky deoterôkanônika, izay tsy kanônika fa apôkrifa ao amin' ny Baiboly prôtestanta, ny boky prôtôkanônika. Miisa 39 ireo boky ireo ao amin' ny Baiboly kristiana ampiasain' ny ankamaroan' ny fiangonana, ka ny ny 24 dia hita ao amin' ny Tanakh.

Baibolin'i Malmesbury, soratanana amin'ny teny latina.

Lisitry ny boky prôtôkanônika hanova

Ireto avy ireo boky prôtôkanônikan' ny Baiboly ireo: Genesisy (na Jenezy), Eksôdôsy (na Eksaody), Levitikôsy (na Levitika), Nomery (na Fanisana), Deoterônômia (na Deotrerônômy), Jôsoa (na Jôsôe), Mpitsara, Rota, Samoela voalohany, Samoela faharoa, Mpanjaka voalohahy, Mpanjaka faharoa, Tantara, Ezra (na Esdrasa), Nehemia, Estera, Jôba, Salamo, Ohabolana, Mpitoriteny (na Ekleziasta), Tononkira Fanaperana (na Tononkiran' i Sôlômôna), Isaia, Jeremia, Fitomaniana, Ezekiela, Daniela (na Daniely), Hôsea (na Ôsea), Jôela (na Jôely), Amôsa (na Amôsy), Ôbadia (na Abdiasa), Jônà (na Jônasa), Mikà (na Mikea), Nahoma, Habakoka, Zefania (na Sôfôinia), Hagay (na Akjea), Zakaria ary Malakia (na Malaký).

Jereo koa hanova