Baibolin'i Malmesbury, soratanana amin'ny teny latina.

Ny boky protokanonika dia ireo boky ao amin'ny Testamenta Taloha izay hita koa ao amin'ny Baiboly hebreo (Tanakh) sady voaray ho boky kanonika (filamatry ny finoana) nandritra ny fotoana niforonan'ny fivavahana kristiana. Ao amin'ny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa dia mifameno amin'ny boky deoterokanonika, izay tsy kanonika fa apokrifa ao amin'ny Baiboly protestanta, ny boky protokanonika. Miisa 39 ireo boky ireo ao amin'ny Baiboly krostiana ampiasain'ny ankamaroan'ny fiangonana, ka ny ny 24 dia hita ao amin'ny Tanakh.

Lisitry ny boky protokanonikaHanova

Ireto avy ireo boky protrokanonikan'ny Baiboly ireo: Genesisy (na Jenezy), Eksodosy (na Eksaody), Levitikosy (na Levitika), Nomery (na Fanisana), Deoteronomia (na Deotreronomy), Josoa, Mpitsara, Rota, Samoela voalohany, Samoela faharoa, Mpanjaka voalohany, Mpanjaka faharoa, Tantara, Ezra (na Esdrasa), Nehemia, Estera, Joba, Salamo, Ohabolana, Mpitoriteny (na Ekleziasta), Tononkira Fanaperana (na Tononkiran'i Solomona), Isaia, Jeremia, Fitomaniana, Ezekiela, Daniela (na Daniely), Hosea (na Ôsea), Joela (na Jôely), Amosa (na Amôsy), Obadia (na Abdiasa), Jonà (na Jônasa), Mika (na Mikea), Nahoma, Habakoka, Zefania, Hagay (na Akjea), Zakaria ary Malakia (na Malaký).

Jereo koaHanova