Hanokatra ny renilisitra


Ny Bokin'i Baroka dia boky ao amin'ny Testamenta Talohan'ny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa. Misy faminaniana navoaka tao Babilona ny ao amin'io boky io izay ahitana fahaiza-mandaha-teny. Ahitana fandinihana ny amin'ny teolojia sy ny tantaran'i Isiraely, ady hevitra momba ny fahendrena, sady teny nampitaina tamin'ireo mponin'i Jerosalema sy ireo any am-pielezana. Ahitana fieken-keloka sy fampanantenam-pahafahana ho an'ireo mifona noho ny fahotany ary vavaka fifonana amin'Andriamanitra sy fiderana azy ny ao amin'io boky io. Avy eo ilay boky dia midera ny fahendrena sy ny didin'Andriamanitra, ary miantso ireo Jiosy any am-pahababoana mba hahery sy hionona. Ahitana taratasy lazaina hoe nalefan'i Jeremia ho an'ireo Jiosy natao sesitany any Babilona izay taratasy fampitandremana amin'ny fanompoan-tsampy koa ny ao amin'io boky io.

Boky deoterokanonika ho an'ny Katolika sy ny Ortodoksa ny Bokin'i Baroka sady tsy hita ao amin'ny Tanakh (Baiboly jiosy) sy ny Baiboly protestanta izay manakilasy azy ho apokrifa.

Fizaràn'ny bokyHanova

Azo zaraina telo ny Bokin'i Baroka:

Fiaiken-keloka (1.1 -- 3.8)Hanova

Teny fampidirana (1.1-14)

Fiaikem-pahotana (1.15 -- 2.10)

Vavaka fisaorana (2.11 -- 3.8)

Vavaka fiderana an'Andriamanitra (3.9 -- 5.9)Hanova

Fiderana ny Fahendrena (3.9 -- 5.9)

Hafatra ho an'ireo any am-pahababoana (4.5 -- 5.9)

Taratasin'i Jeremia (6.1 -- 6.72)Hanova

Teny nataon'i Jeremia hanarabiana ny fanompoan-tsampy

Jereo koa:Hanova