Hanokatra ny renilisitra

Ny bokim-pahendrena, atao hoe koa hagiografa, dia fitambarana boky ao amin'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly kristiana, izay mirakitra lahatsoratra miendrika tononkalo, tonon-kira, ohabolana ahitana fotokevitra misy fisainana lalina momba ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fifandraisany amin'Andriamanitra. .

Ireto avy ireo boky ireo: ny Joba (na Jôba), ny Salamo, ny Ohabolana, ny Mpitoriteny (na Kôhelety), ary Tononkiran'i Solomona (Tononkira dia Tononkira na Tononkira Fanaperana). Ny Baiboly Katolika dia ahitana bokim-pahendrena deoterokanonika dia ny Fahendren'i Salomona (na Fahendrena) sy ny Ekleziastika (na Siràka).

Ny boky ataon'ny Kristiana hoe bokim-pahedrena dia tafiditra ao amin'ny ataon'ny Jiosy hoe Ketuvim ("Soratra"), nefa tsy ny "Soratra" rehetra no ataon'ny Kristiana hoe "bokim-pahendrena", satria ny Ketuvim dia ahitana koa boky ara-tantara (Bokin'i Estera, Bokin'i Rota, Boky voalohan'ny Tantara ary Boky faharoan'ny Tantara) ary bokin'ny mpaminany (Bokin'i Ezra sy Bokin'i Nehemia ary ny Bokin'i Daniela) koa.

Famintinana ireo bokim-pahendrenaHanova

Ireo bokim-pahendrena kanonikaHanova

Ireo boky ireo dia hita amin'ny Tanakh sy ny Baibolin'ny fiangonana rehetra na katolika na protestanta na ortodoksa.

Ny Bokin'i Joba

Ny Bokin'i Joba na Joba dia mitantara ny fiainan'ny lehilahy iray atao hoe Joba izay tsy niala tamin'ny finoana an'Andriamanitra na dia teo aza ny fahoriana lehibe nianjady aminy vokatry ny nataon'i Satana.

Ny Biokin'ny Salamo

Ny Bokin'ny Salamo dia misy amboaran-tononkira sy tononkalo fiderana an'Andriamanitra miisa 150.

Ny Bokin'ny Ohabolana

Ny Bokin'ny Ohabolana dia ahitana teny mirakitra fahendrena nentin-drazana toy ny oha-pitenenana fohifohy isan-karazany sy tononkalo koa izay mahakasika ny fitondran-tena araka an'Andriamanitra sy fitsikerana ny fisainana ratsy mbamin'ny asa ratsy ary ny vokatr'izany.

Ny Bokin'ny Mpitoriteny

Ny Bokin'ny Mpitoriteny izay miresaka ny maha zava-poana ny fiainan'ny olombelona mbamin'ny asa izay ataony raha tsy miaraka amin'ny fatahorana an'Andriamanitra.

Ny Tononkiran'i Solomona na Tononkira dia Tononkira

Ny Tononkiran'i Solomona na Tononkira Fanaperana na Tononkira dia Tononkira dia mitantara ny resaka ifanaovan'ny mpifankatia mifampitaona sy mifaneho fitiavana sy faniriana. Tantara an'ohatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoakany izany ho an'ny Jiosy sy ny Kristiana.

Ireo bokim-pahendrena deoterokanonikaHanova

Ireto boky ireto dia tsy hita ao amin'ny Tanakh sy amin'ny ankamaroan'ny Baiboly protestanta.

Ny Fahendren'i Salômôna

Ny Fahendren'i Salomona na Bokin'ny Fahendrena dia maneho ny fahambonian'ny Fahendrena jiosy raha miohatra amin'ny filozofia grika ka miiresaka ny amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty sy ny famoronana vaovao sady manambara fa tsy ho mety maty sady tsy ho mety lo ny fanahin'olombelona. Milaza ny valisoa ho azon'ny olo-marina sy ny sazy hoan'ny olon-dratsy koa ny boky ary asehony fa famirapiratan'ny fahasambarana mandrakizay ny Fahendrena izay maneho ny hatsaram-pon'Andriamanitra.

Ny Ekleziastika

Ny Bokin'ny Ekleziastika dia manohitra ny filozofia grika izay mila handrava ny kolontsaina jiosy, ka miresaka ny amin'ny Fahendrena izay anaovan'ny mpanoratra fitanisana ohabolana sy famelabelarana voalamina. Ny fatahorana an'Andriamanitra no fisehoan'ny Fahendrena. Ny fikatsahana ny Fahendrena dia fikatsahana an'Andriamanitra ary ny fiainana miaraka aminy dia fiainana miaraka amin'Andriamanitra.

Jereo koa:Hanova

Fanasokajiana ny boky ao amin'ny Testamenta Taloha:

Fanasokajiana ny boky ao amin'ny Baiboly jiosy