Asan' i Petera

(tonga teto avy amin'ny Asan'i Petera)

Ny Asan' i Petera na Asan' i Piera dia soratra apôkrifa kristiana tranainy voasoratra tamin' ny taonjato faha-2 na tamin' ny fiantombohan' ny taonjato faha-3.

Azo zaraina roa ny boky: ny fizaràna voalohany dia mitantara zavatra niseho tao Jerosalema fa ny faharoa kosa miresaka zavatra niseho tao Rôma. Ny "Fiangonana Lehibe" dia manao an' io boky io ho apôkrifa tamin' ny taonjato faha-6 sy faha-8. Ny Kristiana tany aloha dia mihevitra fa i Leokiôsy Karinôsy izay lazain' i Epifaniôsy avy any Salamina mpiara-dia amin' ny apôstôly Joany no nanoratra azy.

Io no boky voalohany izay milaza fa maty nohomboana tamin' ny hazo fijaliana ny apôstôly Petera na Piera, sady ahitana ny lahatenin' i Petera manazava ny antony nangatahany ny hanaovana ny lohany ambany amin' ny fanomboana azy.

Famintinana ny boky Hanova

Araka io boky io dia nanao fahagagana i Petera ka isan' izany ny fananganany ho velona trondro natsatsika tamin' ny setroka sy ny fampitenenany alika. Ny soratra sasany (ao amin' ny Berlin Codex) dia ahitana fitantarana momba ny vehivavy nisafidy ny ho kilemaina malemy toy izay hanao firaisana ara-nofo; amin' ny soratra sasany dia voalaza fa zanaka vavin' i Petera izany vehivavy izany.

Manameloka an' i Simôna Magy na Simôna Majy (na Simôna mpanao hatsarana) io boky io, dia i Simôna Magy izay misy ifandraisany amin' ny gnôstisisma sady resahina betsaka ao amin' ilay boky. Nitory teny i Petera fa manao hatsarana (majika) i Simôna mba hanova ny mpanaraka azy amin' ny alalan' ny fitaka. Nihaika an' i Simôna i Petera mba hanaporofo hoe ny asan' iza no avy amin' Andriamanitra ary ny an' iza no fitaka. Voalaza fa nandositra i Simôna ka nokapohin' i Petera ho potraka tamin' ny alalan' ny herin' Andriamanitra, nefa nivavaka an' i Simôna i Petera mba tsy hahafaty azy fa hahatonga azy haratra mafy fotsiny. Rehefa potraka avy any an-danitra i Simôna dia folaka tamin' ny faritra telo ny tongony, ary nitora-bato azy avy ao an-tanàna ny mpanaraka an' i Petera. Manohy mitantara ny Asan' i Petera fa nentina tao Terakina tamin' ny Kastôra izy "ary tao izy dia dokotera roa no nanapaka azy tamin-kabibiana ka tapitra teo ny amin' i Simôna ilay anjelin' i Satana".

Taorian' izany zava-niseho izany, dia saika handositra ny tanàna i Petera nefa nahita an' i Jesoa (na Jesosy) ka nandray izany ho hafatra nandidy azy hijanona ao an-tanàna sy hohomboana amin' ny hazo fijaliana mba hahita indray an' i Jesoa any an-danitra. Nangataka ny hohomboana amin' ny hazo fijaliana i Petera ka ny lohany hatao ambany fa ny tongony ho ambony, satria aminy dia tsy mendrika ny hovonoina mitovy amin' ny fomba namonoana an' i Jesoa Kristy ny olombelona.

Ireo toko famaranana manoritsoritra ny nanomboana an' i Petera dia voatahiry misaraka ka mitondra ny lohateny hoe "Ny Famonoana Maritira an' i Petera" ao amin' ny sora-tanana firaketana telo amin' ny teny grika sy amin' ny soratra kôpta (ampahany) sy siriaka sy etiôpika (gezy) sy arabo sy armeniana ary slavônika (slava). Noho izany dia misy ny mihevitra fa soratra taty aoriana sady soratra nisaraka izay nakambana amin' ireo toko voalohany ireo taty aoriana ny fitantarana ny naha maritiora an' i Petera.

Jereo koa Hanova