Ny taova dia vondrona sela misy fiasa mitovy amin'izany. Ny ain'ny zavamaniry sy ny ain'ny biby dia miankina amin'ny taova maro izay miara-monina amin'ny rafitry ny taova.

View of Viscera Page 82.jpg