Simeona (zanak'i Jakoba)

I Simeona (hebreo: שִׁמְעוֹן‬ / Shim'ôn na Shime‘ôn) dia zanaka faharoan'i Jakoba amin'ireo zanakalahiny roa ambin'ny folo izay zanany tamin'i Lea araka ny Bokin'ny Genesisy. Namaly faty ny anabaviny izy sy i Levy, dia ilay anabaviny atao hoe Dina izay naolan'ny zanaky ny mpanjaka tao Sikema. Novonoin'i Simeona sy i Levy tamin'ny sabatra ny lehilahy rehetra tao amin'io tanàna io. Tsy nankasitraka izany i Jakoba rain'izy ireo (Genesis 34.25-29).

I Simeona sy i Levy namono ireo Sikemita, nataon'i Gerard Hoet, taona 1728.

Tamin'ny nivarotana an'i Josefa tamin'ireo mpividy olona sy taorian'ny nahalasa mpanapaka an'i Josefa tao Ejipta dia naniraka nampaka an'i Benjamina rahalahin'izy ireo tany amin'i Jakoba i Josefa izay tsy fantatr'izy ireo tamin'izay, ka i Simeona no notazomina tsy navela handeha mandra-pahatongan'i Benjamina any Ejipta.

Isan'ny taranak'i Simeona i Jodita, ilay vehivavy ivon'ny resaka ao amin'ny Bokin'i Jodita.

Jereo koa:Hanova