Melchor du Saint-Esprit

Melchor du Saint-Esprit dia mompera Kristianina, martiry trinitera avy ao Espaina, teraka ny 28 janoary 1899 ary maty 24 septambra 1936. I Melchor del Espíritu Santo no fiantsoana azy amin'ny teny espaniola.

Mompera Melchor du Saint-Esprit.

Biografia

hanova

Teraka ary natao batemy tany Laguna de Negrillos (Espaina) ny 28 janoary 1899. Ny 11 desambra 1917 no nandraisany ny akanjon'ny Fikambanana trinitera tany Bien Aparecida ary tao ihany koa no nanononany ny Voady voalohany ny 14 desambra 1918. Ny taona 1918 ka hatramin'ny 1924 dia nianatra filozofia sy Teolojia tany Córdova izy ary nanao voady farany tao ny 11 janoary 1922. Nohamasinana ho pretra tany Valladolid ny 20 janoary 1924.

Ny 28 jolay 1936, andro nanafihan'ny milisy an'i Belmonte, dia noteendren'i mompera ho mpiandraikitra ny skolastika i mompera Jacques de Jésus, izay nahavita nanafina ny mpianatra tany amin'ny tranon'olon-kafa manerana ny tanàna. I mompera Melchor kosa nahatsapa ny andraikitra maha-lehiben'ny trano azy ka nivonona hiandry ao an-trano izay hafitsoky ny mpanani-bohitra.

Martiry trinitera

hanova

Martiry trinitera avy ao Espaina 1936-1937:

Jereo koa

hanova