Álvaro Santos Cejudo

Jacques de Jésus dia laika trinitera, martiry Kristianina avy ao Espaina, teraka ny 19 febroary 1880 ary maty 17 septambra 1936.

Biografia

hanova

Teraka tao Daimiel (Espaina) ny 19 febroary 1880 ary natao batemy ny andro manaraka. Tao amin'ny Frera des Écoles Chrétienes (lasaliana) izy nandrina ny valo taona, nefa voatery nandao io fikambanana io noho ny olana ara-pianakaviana. Taona vitsivitsy taty aoriana dia nampakatra an'i María Rubio Márquez ho vadiny izy, izay niterahany fito niamadahy. Misy tamin'izy ireo moa no maty mbola kely. Mpiasan'ny Lalabim-pirenena (RENFE) izy ary tao no nanehoany ny fiainana maha-kristianina azy. Manokana fotoana hivavahana izy ary voahara-maso tamin'izay ataony.

Ny 22 jolay 1936, tonga nisava ny tranony ireo mpanani-bohitra ary nitana azy nandritra ny ora iray. Na teo aza anefa ny fandrahonana nato azy dia nadeha niasa ihany izy. Fantatry ny iray tamin'ireo namany mpiara-miasa anefa fa nandeha namonjy lamesa isan'andro izy ary nandefa ny zanany roa hanao masera, hany ka saiky hovonoiny saingy nosakanan'ny Mpiasan'ny lalamby sasany. Ny 2 aogositra, dia nosamborina izy ka notanana tao amin'ny fonjan'i Santa Cruz de Mudela, tao no nihaonany tamin'ny pretra telo sy frera lasaliana dimy izay niarananao sapile tamisy sy nifankahery hijoro ho vavolombelon'ny finoana hatramin'ny farany. Iray volana taty aoriana no nandraisany ny satroboninahitry ny martiry: ny 17 septambra, efa harivariva, nentina ho any Alcázar de San Juan izy ka nogadrainy tao amin'ny tranon'ny trinitera iray izayefa zary fonja. Ny alin'io ihany dia nentiny tany amin'ny toerampandevenanana ary notifirina ho faty.

Martiry trinitera

hanova

Martiry trinitera avy ao Espaina 1936-1937:

Jereo koa

hanova