Mariano de Saint Joseph

Mariano de Saint Joseph dia mompera Kristianina, martiry trinitera avy ao Espaina, teraka ny 30 desambra 1857 ary maty 26 jolay 1936.

Mariano de Saint Joseph

Biografia

hanova

Mariano de Saint Joseph teraka ary natao batemy tao Yurre (Vizcaya) ny 30 desambra 1857. Hatramin'ny fony kely izy dia mpiservy tao amin'ny Paroasy nahaterahany sy taoa min'ny Monasteran-dry Masera Clarisses tao Begona. Naniry hiditra tao amin'ny fikambanan'ny Trinite Masina, izy raha 15 taona ary niainga ho any Roma 15 satria mbola tsy tafaverina tany Espaina ny trinitera tamin'izay. Tao San Carlino alle Quattro Fontane no nandraisany ny akanjon'ny fikambanana ny 15 oktobra 1873 sy nanaovany ny voady voalohany ny 31 oktobra 1874 ary ny voady farany ny 31 oktobra 1877. Namita ny fianarany Filozofia sy Teolojia tao amin'ny Oniversite Gregoriana izy, ary nohamasinina ho pretra tao Roma ihany ny 28 mey 1880. Ny taona manaraka dia voatendry hiasa tany Alcazar de San Juan (Ciudad Real) izy hiandraikitra ny Fitorian-teny tany amin'ny Misona tamin'ny faritr'i Mancia.

Maro ny andraikitra nosahaniny; Lehiben'ny Sanctuaire (Toeram-pivahana) vao naorina tany Villanueva del Arzobispo (Sanctuaire de Notre Dame de la Fuensanta) (1884-1885); mpampianatra Teolojia Moraly tao amin'ny Seminera Zokiny tao ihany (1885-1899); lehiben'ny trano tany Antequera (Málaga) (1889-1891); lehiben'ny trano tao Alcazar de San Juan (1890-1903); Mpitantsoratra provinsialy (1903-1906); voatendry ho lehiben'ny trano tao Villanueva del Arzobispo ny taona (1906-1907; 1916-1920); vikary tao amin'io trano io ihany koa (1910-1913); voafidy ho Mpanolo-tsaina provinsialy (1907-1910; 1913-1916; 1920-1929). Ny 22 jolay 1936 no nisamboran'ny mpanani-bohitra an'i mompera Mariano niaraka tamin'ny relijiozy hafa tao amin'ny couvent tao Villanueva del Arzobispo. Ny andro manaraka dia nentin'izy ireo tao amin'ny sanctuaire izy ary nokapohiny tsy nananany antra tao am-piangonana. Nentina niverina tany amponja indray ary noteren'ireo jiolahy masiaka sy feno habibiana handeha an-tongotra telo kilometatra, natositosika sy notaritarihina tamin'ny akanjony, na dia teo aza ny fahanterany. Ny 26 jolay 1936 no nitifirana azy tao am-ponja. 78 taona izy tamin'izay.

Martiry trinitera

hanova

Martiry trinitera avy ao Espaina 1936-1937:

Jereo koa

hanova