Ny Mahdi, araka ny finoana silamo, dia mpanavotra amin' ny andro farany halefan' i Allah ao anatin' ny indray alina, izay ho tonga, araka ny hadita miisa manodidina ny dimampolo. Voalaza fa taranaky ny mpaminany Mohamady izy, izay hiseho eo anatrehan' ny mpaminany ʿĪsa (Jesoa) ary hitarika ny Mozilmana hanapaka an' izao tontolo izao. Amin' ny teny arabo izy dia atao hoe المهدي / al-Mahdi ("ilay voatari-dalana tsara"). Andrasan' ny Mozilmana rehetra izy, nefa ao amin' ny silamo siitan' ny roa ambin' ny folo kosa dia manao azy ho ny imam faharoa ambin' ny folo sy farany. Ny Mahdi dia tsy mitovy lanja sy andraikitra arakaraka ny firehan' ny fivavahana silamo (sonita, siita ary ibady), izay tsy mitovy hevitra ny amin' io lohahevitra io.

Anaran' ny Imam siita faha-12, natao soratra vokaly, araka ny hita ao amin' ny môske al-Masjid al-Nabawai ao Al-Madinah Al-Mownawrah (Arabia Saodita)

Ao amin' ny lovantsofina silamo sonita dia taranaky ny mpaminanin' ny silamo Mohamady, ny Mahdi, izay ho avy amin' ny andro farany mba hamerina ny fivavahana mozilmana amin' ny laoniny sy ny rariny. Harahin' ny Antikristy (Al-Massih al-Dajjal "ny Mesia mpamitaka") ny fahatongavany. Hovonoin' i Îsâ (Jesoa) ny Antikristy. Manaraka izany dia hifanesy toy ny rojo perla vaky ny famantarana lehibe farany amin' ny andro farany (Gôga sy Magôga, ny masoandro miposaka any andrefana, ny fivoahan' ny bibidia, sns.). Avy eo dia hitsoka ny trompetran' ny fitsanganan' ny maty, ary ho avy Andriamanitra hitsara ny maty. Ny anaran' ny kalifa al-Mahdi, araka ny hadita maro, dia mitovy amin' ny tombo-kasen' ny mpaminany: Muhammad ibn 'Abd-Allah. Marihina fa ny teny hoe Mahdi dia tsy hita ao amin' ny Kor'any.

Jereo koa

hanova