Ny kibobo na kibo dia vorona madinika toy ny akohokely (manana halava 15 sm), mpifindra monina, mpisitrika anaty ahitra, miloko mavomavo, saika mitovitovy amin' ny tsipoy izy fa saingy kely kokoa. Mihinana voamadinika amin' ny tany sy bibikely ary biby madinika koa izy. Azo ompiana ny kibobo. Misy karazany maro ny kibobo ka anisan' izany ny papelika.

Kibobo