Ny papelika dia vorona kely mitovitovy amin' ny tsipoy, mirefy eo amin' ny 18 sm.

Ohabolana

hanova
  • Midoka tena toy ny papelika.
  • Ny papelika no maro vava, mitana ny hafatry ny Ntaolo.
  • Papelika an-kady, sorohitra an-tanety : topazako ny voa mahagaga, ka sady gaga no talanjona.
  • Tsy misy tsara feo noho ny papelika; fa raha midoka tena, mahamonamonaina.