Ny tsipoy dia vorona madinika, mitovy amin' ny akohokely, lehibebe kokoa noho ny kibobo, miloko maramara fotsy mipentina volomparasy ny tratra sy ny vozon' ny lahy, fa ny vavy kosa miloko volombatolalaka mipentina fotsy sady kelikely kokoa.

Tsipoy