Ny joro dia sorona sy vavaka atao hangataham-pitahiana amin' ny zanahary sy amin' ny razana mba hahazoana orana sy hahatonga ny fambolena ary fiompiana hahavokatra be, ny tsy hampisy mpisompatra sy mangalatra ny biby fiompy, indrindra ny omby. Angatahina mandritra ny joro koa ny fahasalamana sy ny fitomboan' ny zaza ary ny fahela-velon' ny olon-dehibe. Misy ny fanaovana sorona omby atao fanatitra. Fotoam-pifaliana mety maharitra hatramin' ny telo andro izany ho an' ny mpiara-monina.

Ny Sihanaka no tena mpanatanteraka joro, izay antsoina hoe joro orana. Mitoka ny zanahary sy ny mpanazary sy ny razana ary ny fanahy mahasoa rehetra izy ireo amin' izany. Mety ny iray tanàna no manao joro na ny fianakaviana iray. Raha ny fianakaviana no manao joro dia vita eo an-tranon' ny mpijoro na ao an-tranon' ny mpianakavy izany. Afaka manao joro ny isaan-tanàna nefa ny tena malaza dia ny any amin' ny tanàna roa atao hoe Anororo sy Antsampananefatra, tanàna ao akaikin' i Mahakary, ao amin' ny distrikan' Amparafaravola. Manao joro koa ny foko betsimisaraka.