Didim-panjakana fampiharana

Ny didim-panjakana fampiharana dia didim-panjakana mamaritra ny fepetra fampiharana ny lalàna iray. Na izany aza, indraindray ny lalàna na ny fepetra voalazan' ny lalàna dia tsy misy fampiharana mihitsy noho ny tsy fisian' ny didim-panjakana fampiharana.

Mety tsy mila didim-panjakana fampiharana ny lalàna iray rehefa voalaza ao aminy ny fepetra mazava momba ny fampiharana ny andininy ao aminy izay nolanin' ny Antenimiera ary avy eo navoakan' ny lehibem-panjakana (filohan' ny Repoblika, ohatra) na rehefa nanambara ny mpanao lalàna fa tsy ilaina izany raha jerena ny sehatra hampiharana ilay lalàna vaovao.

Jereo koa hanova

Rohy anatiny