Boky fahenin' i Esdrasa

Ny Boky fahenin' i Esdrasa dia soratra apôkrifa na pseodepigrafan' ny Baiboly izay tsy inona fa ny toko roa farany natovana ny Apôkalipsin' i Esdrasa ao amin' ny Boky fahefatr' i Esdrasa. Tsy i Ezra no nanoratra io boky io.

Miresaka ny amin' ny Andro farany io soratra io: hoatra ny mihamora ka hampisy fiadanana ny fiainana, nefa aretina sy ady sy mosary ary korontana no hitranga.

Ny iantsoana azy ato amin’ny Wikipedia malagasy Anarana omen’ny mpikaroka Volgata Slavonika Etiopiana Anglisy
Bokin’i Esdrasa - 1Esdrasa 1Esdras 1Ezdra 1Izra Ezra
Bokin’i Nehemia - 2Esdrasa 2Esdras Nehemia Nehemiah
Esdrasa grika 3Esdrasa 3Esdrasa 3Esdras 2Ezdra 2Izra 1Esdras
4Esdrasa 5Esdrasa 5Esdrasa 4Esdras

(Esdrasa latina)

3Ezdra - 2Esdras
Apokalipsan’i Esdrasa 4Esdrasa Izra Sutuel

(ዕዝራ ሱቱኤል)

6Esdrasa 6Esdrasa -

Jereo koa

hanova