Boky fahadimin' i Esdrasa

Ny Boky fahadimin' i Esdrasa dia soratra apôkrifa na pseodepigrafan' ny Baiboly izay tsy inona fa ny toko roa voalohany ao amin' ny Boky fahefatr' i Esdrasa, izay natovona ny Apôkalipsin’ i Esdrasa ao amin' ny Volgata. Tsy ny mpaminany Ezra (na Esdrasa) no nanoratra azy.

Io boky io dia maneho fa niala an' i Israely mpanota Andriamanitra ka nitahy firenen-kafa, sady manambara ny fomba hahazoana ny famonjena sy ny fahazavana mandrakizay amin' ny alalan' ny fandosirana ny maizina amin' izao fotoan' andro izao sy amin' ny alalan' ny fanomezana rariny ny vehivavy mpitondra tena sy ny kamboty ary ny malahelo (ampitahao: Isaia 1.16-20). io soratra io koa dia mitantara fa nahita ny Zanak' Andriamanitra tao amin' ny fahitany i Ezra. Mety nosoratana tamin' ny taonjato faha-3 ity soratra ity.

Ny iantsoana azy ato amin’ny Wikipedia malagasy Anarana omen’ny mpikaroka Volgata Slavonika Etiopiana Anglisy
Bokin’i Esdrasa - 1Esdrasa 1Esdras 1Ezdra 1Izra Ezra
Bokin’i Nehemia - 2Esdrasa 2Esdras Nehemia Nehemiah
Esdrasa grika 3Esdrasa 3Esdrasa 3Esdras 2Ezdra 2Izra 1Esdras
4Esdrasa 5Esdrasa 5Esdrasa 4Esdras

(Esdrasa latina)

3Ezdra - 2Esdras
Apôkalipsan’i Esdrasa 4Esdrasa Izra Sutuel

(ዕዝራ ሱቱኤል)

6Esdrasa 6Esdrasa -

Jereo koa

hanova