Boky fahatelon' i Esdrasa

Ny Boky fahatelon' i Esdrasa na Boky fahatelon' i Ezra dia boky apôkrifa ao ao amin' ny Septoajinta sy ny Volgata. Hita ao amin' ny Baiboly ôrtôdôksa etiôpiana koa io boky io.

Anaran' ny boky

hanova

Ny Boky fahatelon' i Esdrasa na Esdrasa grika dia atao hoe 2Izra ao amin' ny Baiboly ôrtôdôksa etiôpiana -- 2Ezdra ao amin' ny Baiboly ôrtôdôksa slavônika ary 1Esdras kosa ao amin' ny fandaharana ny apôkrifa amin' ny teny anglisy. Hita ao amin' ny Septoaginta (na Septanta) sy ao amin' ny Volgata io boky io. Tsy i Ezra (na Esdrasa) no nanoratra azy.

Fotoana nanoratana

hanova

Nosoratana tamin' ny taonjato voalohany tal. J.K. mety ho tao Aleksandria io boky io, nampiasain' ny Jiosy amin' ny fampielezan-keviny. Fitambatambaran-dahatsoratra mitantara indrindra ny fiverenana avy any am-pahababoana no madrafitra io boky io. Miavaka amin' izany ny andalana momba ny tantaran' i Zerobabela na Zôrôbabela (3Esdr. 3.1 – 5.6). Misy ny mihevitra fa sombin' ny boky lehibe atao hoe Tantara-Ezra-Nehemia amin' ny dikan-teny grika ireo andalana ireo. Ity eto ambany ity ny fafana mampiseho iny boky amin' ny anaran' i Ezra mety hafangaro.

Fafana fampitahana

hanova

Misy maro ny soratra amin' ny anaran' i Ezra ka mety hitambatra ho boky iray ny sasany arakaraka ny fiangonana na ny Baiboly na ny fiteny itanisana azy. Mety hiova araka izany koa ny laharan' izy ireo.

Ny iantsoana azy ato amin’ny Wikipedia malagasy Anarana omen’ny mpikaroka Volgata Slavônika Etiôpiana Anglisy
Bokin’i Esdrasa - 1Esdrasa 1Esdras 1Ezdra 1Izra Ezra
Bokin’i Nehemia - 2Esdrasa 2Esdras Nehemia Nehemiah
Esdrasa grika 3Esdrasa 3Esdrasa 3Esdras 2Ezdra 2Izra 1Esdras
4Esdrasa 5Esdrasa 5Esdrasa 4Esdras

(Esdrasa latina)

3Ezdra - 2Esdras
Apokalipsan’i Esdrasa 4Esdrasa Izra Sutuel

(ዕዝራ ሱቱኤል)

6Esdrasa 6Esdrasa -

Jereo koa:

hanova