Ny Bokin'i Jona na Bokin'i Jônasa dia boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Mitantara ny amin’ny mpaminany Jona (na Jônasa) izay nirahin’Andriamanitra any Ninive (renivohitry ny Asiriana) mba hampibebaka ny mponina tao nefa nitady lalan-kafa tsy ho any. Niteraka fahasahiranan ho azy izany ka nandeha tany Ninive ihany izy amin’ny farany. Avotra tamin’ny fahatezeran’Andriamanitra ny mponina tao rehefa nibebaka. Tsy araka ny itiavan’i Jona azy izany famelan-keloka azon’izy ireo izany. Manambara ny boky fa tsy ho an’ny Jiosy ihany ny famonjena fa ho an’ny olombelona rehetra.

I Jona sy ilay trozona, nataon'i Pieter Lastman, taona 1621.

Fanoratana ny bokyHanova

Ny lovantsofina dia manao an’i Jona (na Jônasa), mpaminany tany amin’ny taonjato faha-8 tal. J.K., ho nanoratra ny boky mitondra ny anarany. Ny mpandinika ny Baiboly dia mihevitra fa tsy ara-tantara ny zavatra lazaina ao amin’ny Bokin’i Jona fa ara-panoharana. Nosoratana tokony tamin’ny taonjato faha-5 tal. J.K. Karazana midrasa (hebreo: midrash) izy io, dia karazan-dahatsoratra mifono fananarana.

Anaran'ny bokyHanova

Amin'ny teny hebreo dia atao hoe ספר יוֹנָה / Sefer Yônāh ny Bokin'i Jonà. Ao amin'ny Septoajinta amin'ny teny grika izy dia atao hoe Ἰωνᾶς Ϛ / VI Iônâs (ny stigma Ϛ dia manambara ny maha mpaminany madinika laharana fahenina azy).

Fizaràn’ny bokyHanova

Azo zaraina roa ny boky:

Nandositra an’Andriamanitra i Jona (1.1 – 2.9)Hanova

Ao amin'ny tapany voalohany ny boky dia mitantara ny fanirahan’Andriamanitra an’i Jona ho any amin’ny mponin’i Ninive hanambara ny handravan’Andriamanitra ny tanàn’izy ireo satria tafakatra hatrany amin’Andriamanitra ny zava-dratsy vitany. Niondrana an-tsambo ho any Tarsisy mba tsy hanatanteraka ny iraka sy hanalavitra an’Andriamanitra i Jona. Nisy tafiodrivotra izay nanery ny tantsambo raiki-tahotra hanao filokana hahafantarana ny olona fototr’izao loza izao ka i Jona no voatondro.

Niaiky ny hadisoany i Jona ka natsipy tao an-dranomasina araka ny fangatahany ihany. Trondro lehibe iray no nitelina azy.

Namindran’Andriamanitra fo ny mponin’i Ninive (3.1 – 4.11)Hanova

Nangataka famelana tamin’Andriamanitra i Jona raha mbola tao an-kibon'ny trondro. Naloan’ilay trondro teny an-tanety izy rehefa afaka telo andro ka nitenenan’Andriamanitra indray mba ho any Ninive. Nitoriteny tao i Jona ka nibebaka ny mponina. Namindra fo amin’ny mponin’i Ninive Andriamanitra fa tsy nandripaka azy ireo. Tsy nahafaly an’i Jona ny fiovan-kevitr’Andriamanitra izay namela ny helok’ireo Ninivita ka nanome tsiny azy mafy ka nanafay azy koa Andriamanitra.

Jereo koa:Hanova

Mpaminany lehibe:

Mpaminany madinika