Andriamahatindriarivo

Andriamahatindriarivo dia mpanjaka fahatelon’ i Boina, zanak’ Andrianamboniarivo sady nalaza noho ny habibiany: novonoiny avokoa ny zanany lahy rehetra; Andriamarofaly - zanany farany - dia tafatsoaka noho ny hafetsen' ny dadatoany. Na dia teo aza ny habibiana nataony, Andriamahatindriarivo dia anisan’ ny mpanjaka navitrika indrindra tao Boina; nofeheziny ny foko Sihanaka, ary efa ho telopolo taona no nanjakany (1730-1760).

Jereo koa

hanova

Ny mpitondra ny Fanjakan' i Boina