Andriantsoly

Andriantsoly dia mpanjaka malagasy (v. 1820-1824) sy mahorey (1832-1843) tamin'ny antsasany voalohan'ny taonjato faha-19. Nantsoina hoe Tsi Levalou izy fahakeliny. Malaza Andriantsoly noho ny nisafidianany ny hikambanan'i Maiôty amin'ny Fanjakan'i Frantsa tamin'ny 25 Avrily 1841, fa tsy namela ilay nosy hofehezin'ny fanjakana manakaiky manodidina. Namidiny tamin'i Frantsa i Maiôty ka ny vidiny dia vola noraisiny manokana sy fikarakaran'i Frantsa ny zanany roa amin'ny fanomezana azy ireo fanabeazana tandrefana tao La Réunion. Na dia nahazo vola be aza izy dia nivary lavo tamin'ny fibobohana toaka sady nanararaotra fahefana, ka maty bisy namono izy tamin'ny taona 1847.