Ny dia Hiragana no [/no/] ; ny dikany aminy teny japônezy dia ny aminy teny gasy

ny silaby no

Io hiragana io dia avy any amin'ny kanji man'yôgana 乃.


Ny soratra ny teny Japonezy

Lahatsoratra fotony:
Soratra ny teny Japônezy

kanji (漢字) :

Fanamakiana on’yomi (音読み) sy kun’yomi (訓読み).


kana (仮名) :

Fampiasana manokana :


rōmaji :

Aide à l’affichage
Zanapeo k s t n h m y r w n
a ka sa ta na ha ma ya ra wa n
i ki shi chi ni hi mi * ri (wi)
u ku su tsu nu fu mu yu ru *
e ke se te ne he me * re (we)
o ko so to no ho mo yo ro (wo)