Ny soratra ny teny Japonezy

Lahatsoratra fotony:
Soratra ny teny Japônezy

kanji (漢字) :

Fanamakiana on’yomi (音読み) sy kun’yomi (訓読み).


kana (仮名) :

Fampiasana manokana :


rōmaji :

Aide à l’affichage


Ny Katakana (片仮名) dia "silatsoratra" amy teny japonezy

Izy io dia fomba fandroratana japonezy iray (miaraka amin'ny kanji isany avy, sy ny hiragana)

Lisitry ny Katakana

hanova
 a /?/ [a]  i /?/ [i]  u /?/ [ɯ]  e /?/ [e]  o /?/ [o]
 ka /?/ [ka]  ki /?/ [ki]  ku /?/ []  ke /?/ [ke]  ko /?/ [ko]
 sa /?/ [sa]  shi /?/ [ɕi]  su /?/ []  se /?/ [se]  so /?/ [so]
 ta /?/ [ta]  chi /?/ [cɕi]  tsu /?/ [tsɯ]  te /?/ [te]  to /?/ [to]
 na /?/ [na]  ni /?/ [ni]  nu /?/ []  ne /?/ [ne]  no /?/ [no]
 ha /?/ [ha]  hi /?/ [hi]  fu /?/ [ɸɯ]  he /?/ [he]  ho /?/ [ho]
 ma /?/ [ma]  mi /?/ [mi]  mu /?/ []  me /?/ [me]  mo /?/ [mo]
 ya /?/ [ja]  yu /?/ []  yo /?/ [jo]
 ra /?/ [ɺa]  ri /?/ [ɺi]  ru /?/ [ɺɯ]  re /?/ [ɺe]  ro /?/ [ɺo]
 wa /?/ [ɰa]  wi /?/ [ɰi]  we /?/ [ɰe]  wo /?/ [ɰo] ou [o]
 n
 ga /?/ [ga]  gi /?/ [gi]  gu /?/ []  ge /?/ [ge]  go /?/ [go]
 za /?/ [za]  ji /?/ [ɟʑi] ou [ʑi]  zu /?/ []  ze /?/ [ze]  zo /?/ [zo]
 da /?/ [da]  ji /?/ [ɟʑi] ou [ʑi]  zu /?/ [] ou [dzɯ]  de /?/ [de]  do /?/ [do]
 ba /?/ [ba]  bi /?/ [bi]  bu /?/ []  be /?/ [be]  bo /?/ [bo]
 pa /?/ [pa]  pi /?/ [pi]  pu /?/ []  pe /?/ [pe]  po /?/ [po]
キャ kya /?/ [kʲa] キュ kyu /?/ [kʲɯ] キョ kyo /?/ [kʲo]
ギャ gya /?/ [ɡʲa] ギュ gyu /?/ [ɡʲɯ] ギョ gyo /?/ [ɡʲo]
シャ sha /?/ [ɕa] シュ shu /?/ [ɕɯ] ショ sho /?/ [ɕo]
ジャ ja /?/ [ɟʑa] ジュ ju /?/ [ɟʑɯ] ジョ jo /?/ [ɟʑo]
チャ' cha /?/ [cɕa] チュ chu /?/ [cɕɯ] チョ cho /?/ [cɕo]
ニャ nya /?/ [ȵa] ニュ nyu /?/ [ȵɯ] ニョ nyo /?/ [ȵo]
ヒャ hya /?/ [ça] ヒュ hyu /?/ [çɯ] ヒョ hyo /?/ [ço]
ビャ bya /?/ [bʲa] ビュ byu /?/ [bʲɯ] ビョ byo /?/ [bʲo]
ピャ pya /?/ [pʲa] ピュ pyu /?/ [pʲɯ] ピョ pyo /?/ [pʲo]
ミャ mya /?/ [mʲa] ミュ myu /?/ [mʲɯ] ミョ myo /?/ [mʲo]
リャ rya /?/ [ɺʲa] リュ ryu /?/ [ɺʲɯ] リョ ryo /?/ [ɺʲo]