Ny soratra ny teny Japonezy

Lahatsoratra fotony:
Soratra ny teny Japônezy

kanji (漢字) :

Fanamakiana on’yomi (音読み) sy kun’yomi (訓読み).


kana (仮名) :

Fampiasana manokana :


rōmaji :

Aide à l’affichage

Ny け amin'ny hiragana na ケ amin'ny katakana dia vaninteny iray ao amin'ny « abidy » japoney voasokajy amin'ny kana. Ireo kana roa ireo dia samy midika [ke]. Avy amin'ny man'yogana 計 sy 介.

Afaka asiana dakuten io soratra io, mba hanome げ amin'ny hiragana, ary ゲ amin'ny katakana, midika [ge] amin'ny fandikana amin'ny abidy latina (romanisation) Hepburn.


Zanapeo k s t n h m y r w n
a ka sa ta na ha ma ya ra wa n
i ki shi chi ni hi mi * ri (wi)
u ku su tsu nu fu mu yu ru *
e ke se te ne he me * re (we)
o ko so to no ho mo yo ro (wo)