Gakunenbetsu kanji haitōhyō

Ny soratra ny teny Japonezy

Lahatsoratra fotony:
Soratra ny teny Japônezy

kanji (漢字) :

Fanamakiana on’yomi (音読み) sy kun’yomi (訓読み).


kana (仮名) :

Fampiasana manokana :


rōmaji :

Aide à l’affichage

Ny Gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表 lisitry ny kanji anarakaran'ny kilasy) dia lisitra ny kanji 1.006 vita sy voakarakaran'ny ministera ny fianarana japoney.

Ny Gakunenbetsu kanji haitōhyō manomeha ny kanji tokony fantatra ny mpianatra japoney aminy farany taona ny fianarana primary. Ny anarany dia Kyôiku Kanji (教育漢字) na Gakushuu kanji (学習漢字)

Lisitry ny Gakushuu Kanji

hanova

Taona Voalohany (80 kanjis)

hanova

                                              

Taona Faharoa (160 kanjis)

hanova

                                                                       西                      

Taona Faha telo (200 kanjis)

hanova

使 宿 調

Taona faha efatra (200 kanjis)

hanova

便

Taona faha dimy (185 kanji)

hanova

綿 貿 退

Taona faha enina (181 kanji)

hanova

姿 沿