Zanak'Andriamanitra (kristianisma)

Ny andian-teny hoe Zanak'Andriamanitra dia anaram-boninahitra omena indrindra an'i Jesosy Kristy ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia atao hoe "zanak'Andriamanitra" i Adama[1] ary indrindra fa i Jesosy Kristy[2], eny fa na dia ireo mpanara-dia an'i Jesosy dia atao hoe "zanak'Andriamanitra"[3]. Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia ampiharina amin'i Jesosy matetika ny hoe "Zanak'Andriamanitra"[2]. Indroa no nambaran'ny feo avy any an-danitra ho ilay Zanak'Andriamanitra i Jesosy. Milaza ny tenany mivantana na ankolaka ho Zanak'Andriamanitra koa i Jesosy ary misy olona samihafa izay milaza an'i Jesosy ho Zanak'Andriamanitra[2] [4] [5] [6]. Ity fampiharana an'io anaram-boninahitra io amin'i Jesosy ity dia vokatry ny finoana ny anjara asa maha Mesia azy, ilay Mpanjaka voafidin'Andriamanitra[7].

Ny andian-teny hoe Zanak'Andriamanitra" dia tsy tokony hafangaro amin'ny hoe Andriamanitra Zanaka (grika: Θεός ὁ υἱός / Theos o Uios), dia ny persona faharoan'ny Trinite ao amin'ny teolojia kristiana. Ny fotopampianarana momba ny Trinite dia manao an'i Jesosy ho Andriamanitra Zanaka, mitovy fiziana (na fomba na maha izy azy) nefa persona miavaka amin'Andriamanitra Ray (persona voalohany) sy amin'Andriamlanitra Fanahy Masina (persona fahatelo).

Ny Kristiana tsy mino ny Trinite dia manaiky ny anaovana an'i Jesoa amin'ny andian-teny hoe "Zanak'Andriamanitra" satria hita ao amin'ny Testamenta Vavao io andian-teny io, fa tsy manaiky ny fiantsoana azy hoe "Andriamanitra Zanaka" izay tsy hita na aiza na aiza ao amin'ny Baiboly.

Tsy mitovy ny fandraisan'ny fiangonana kristina samihafa ny hevitry ny teny hoe "zanak'Andriamanitra" rehefa ampiharina amin'i Jesosy Kristy.

Ao amin'ny fivavahana kristana mino ny Trinite dia manambara ny satan'i Jesosy amin'ny maha zanaka naterak'Andriamanitra Ray azy ny hoe "zanak'Andriamanitra". Ao amin'ny ankamaroan'ny lovantsofina teolojika kristiana mampianatra ny Trinite dia manondro ny fifandraisan'i Jesoaavy any Nazareta, noho ny maha Kristy azy, amin' Andriamanitra Ray ny andian-teny hoe "Zanak'Andriamanita". Vokatry ny fampiasana io andian-teny io ao amin'ny Testamenta Vaovao sy teo amin'ny teolojia kristiana voalohandohany izany.

Araka ny Testamenta Vaovao dia ireto avy ireo niantso an'i Jesosy ho Zanak'Andriamanitra:

 • ny olona samihafa, isan'izany ireo Evanjelista[8];
 • i Jesosy dia niantso ny tenany hoe "Zanak'Andriamanitra"[9];
 • i Jesosy tenany dia nanao an'Andriamanitra ho Rainy[10];
 • Andriamanitra Ray dia nanao an'i Jesoa ho Zanany[11];
 • ny anjely niantso an'i Jesosy hoe "Zanak'Andriamanitra"[12];
 • i Satana na ny demony dia niantso an'i Jesoa hoe "Zanak'Andriamanitra"[13];
 • I Jesosy dia natsoina hoe "ny Zanaka"[14];
 • Andriamanitra niantso hoe "Andriamanitra sady Rain'i Jesosy"[15].

Jereo koaHanova

LoharanoHanova

 1. Jereo: Lioka 3.38
 2. 2,0 2,1 et 2,2 "Catholic Encyclopedia: Son of God". nojerena tamin'ny 7 Oktobra 2014.
 3. "Sons of God (New Testament)", International Standard Bible Encyclopedia, BibleStudyTools.com. Retrieved 7 October 2014.
 4. John Yueh-Han Yieh, One teacher: Jesus' teaching role in Matthew's gospel, 2004 ISBN 3-11-018151-7 pages 240–241
 5. Dwight Pentecost, The words and works of Jesus Christ 2000 ISBN 0-310-30940-9 page 234
 6. Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, 1988, ISBN 0-8028-3785-9, pages 571–572.
 7. Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (2001). Springfield, MA: Merriam-Webster.
 8. Jereo ohatra: Matio 14.33; Marka1.1; Joany 1.49; Asan'ny Apostoly 8.37; Romana 1.4; 2Korintiana 1.19; Galatiana 2.20; Efesiana 4.13; Hebreo 4.14; 1Joany 3.8; 2Joany 1.3.
 9. Jereo ohatra: Matio 26.63–64, Marka 14.61–62, Lioka 22.70, Joany 3.18; Apokalipsy 2.18.
 10. Jereo ohatra: Matio 7.21; Marka 8.38; Lioka 2.49; Joany 2.16; Asan'ny Apostoly 1.4; Apokalipsy 2.27.
 11. Jereo ohatra: Matio 2.15; Mark 1.11; Lioka 3.22; Hebreo 1.5; 2Petera 1.17.
 12. Jereo ohatra: Lioka 1.32 sy Lioka 1.35.
 13. Jereo ohatra: Matio 4.3; Marka 3.11; Lioka 4.3.
 14. Jereo ohatra: Matio 11.27; Marka 13.32; Lioka 10.22; Joany 1.14; 1Korintiana 15.28; Kolosiana 1.15; Hebreo 1.3; 1Joany 2.22-24; 2Joany 1.9.
 15. Jereo ohatra: Romana 15.6, 2Korintiana 1.3; 2Korintiana 11.31; Efesiana 1.3; 1Petera 1.3; Apokalipsy 1.6.