Ny Trinite hindo, izay atao hoe Trimūrti na Trideva, ao amin' ny hindoisma, dia ny ampahany miseho amin' ny andriamanitra fara tampony izay miova ho telo mba hanapaka ireo toetra samihafan' izao tontolo izao. Atao hoe त्रिमूर्ति / trimūrti, izay midika hoe "endrika telo" izany amin' ny teny sanskrita.

Trimūrti

Ny andriamanitra Brahma sy Vishnu ary Shiva dia tandindon' ny asam-pamoronana sy ny asam-pitahirizana ary ny asam-pandravana. Ao amin' ny sivaisma, izy ireo dia heverina ho fisehoan' i Shiva amin' ny maha andriamanitra fara tampony tsy miseho azy ka noho izany tsy azo aseho sary. Amin' ny fomba fijery ara-tantara dia nialoha ny Trinite vedika (izay ahitana an' i Agni sy Vâyu ary Sûrya, izay endrika telon' ny Afom-pisoronana).

Ireo andriamanitra ao amin' ny Trinite hindo hanova

Ireto ireo andriamanitra telo ao amin' ny Trinite hindo: i Brahma sy i Shiva ary i Vishnu. Ny trimurti dia tsingerim-pisehoan' izao rehetra izao sy fitehirizana izao tontolo izao ary faharavan' izao tontolo izao, ka i Brahma no mpahary, i Vishnu no mpiaro ary i Shiva no mpandrava.

Brahma hanova

 
Sarin' i Brahma

I Brahma dia andriamanitra mpahary ao amin' ny hindoisma, izy no andriamanitra voalohany ao amin' ny Trinite hindo. Tsindrandray ihany i Brahma no miditra an-tsehatra amin' ny raharahan' ireo andriamanitra sy amin' ny raharahan' olombelona.

Shiva hanova

 
Sarivongan' i Shiva

I Shiva dia andriamanitra fahatelo ao amin' ny Trinite hindo. Indraindray dia heverina fa i Shiva no andriamanitry ny iôga (yoga), izay manana ny fahalalana ny zava-drehetra. Manana anjara asa dimy lehibe ity andriamanitra ity: mpamorona, mpitahiry, mpanova, mpanafina ary mpanambara (amin' ny alalan' ny fitahiana).

Vishnu hanova

 
Sarivongan' i Vishnu

I Vishnu dia andriamanitra fahatelo manaraka an' i Brahma sy i Shiva ao amin' ny Trinite hindo. Fantatra amin' ny alalan' ny endri-pisehoany maro i Vishnu. Izy no andriamani-dehibe ao amin' ny visnoisma. I Vishnu dia matetika aseho amin' ny alalan' ny olona miloko manga manao fitafiana sy fihaingoa-mpanjaka sady manana tanana miisa efatra.

Jereo koa hanova