I Brahma dia andriamanitra mpahary ao amin'ny hindoisma, izy no andriamanitra voalohany ao amin'ny trinite hindo (atao hoe trimurti). Ny andriamanitra telo hafa ao amin'io trinite io dia i Vishnu sy i Shiva. Atao hoe ब्रह्मा / Brahmā izy amin'ny teny sanskrita. Tsindrandray ihany i Brahma no andray anjara na ao amin'ny raharahan'ireo andriaanitra maro na amin'ny raharahan'olombelona.

Brahma on hamsa.jpg