Simona Zelota

I Simona Zelota dia iray amin'ireo mpianatr'i Jesoa. Tsy afangaro amin'i Simona Petera izy. Ny hoe zelota dia azo adika hoe "mafana fo" na "saro-piaro".

Jereo koa:Hanova