Ny metafizika dia sampan' ny filôzôfia mandalina izay mihoa-draha sy ny zava-misy mety tsy ho tsapan' ny fitaovam-pandrenesana, ka mikatsaka ny fototra iorenan' ny fisainana sy ny fahalalana. Andinihana ny olombelona sy ny fanahy ny metafizika, izany hoe mifanohitra tanteraka amin' ny siansa satria fandalinana ny zavatra tsy voarain' ny taovam-pandrenesan' olombelona tanteraka.

Ny metafizika dia mandalina ny toetra fototry ny zava-misy. Halalinina ao aminy ny foto-javatra voalohany toy ny "mizy" na "fisiana" sy ny maha-izy, ny fiovana, ny habaka sy ny fotoana, ny anton-javatra sy ny voka-javatra, ny "tsy maintsy mitranga" sy ny "mety hitranga". Tafiditra ao anatin' izany ny fanontaniana momba ny toetran' ny fahatsiarovan-tena sy ny fifandraisana eo amin' ny saina (anglisy: mind) sy ny matiera, na ny eo amin' ny sobstansa (tsy miova) sy ny toetra (mety miova). Ny metafizika dia heverina ho anisan' ny sampana efatra lehibe amin' ny filôzôfia, miaraka amin' ny epistemôlôjia (na rijan-kevitra momba ny fahalalana, na koa ny gnôseôlôjia amin' ny heviny malalaka kokoa) sy ny lôjika ary ny etika.

Ny teny hoe "metafizika" dia avy amin' ny teny grika hoe μετὰ / metà (midika hoe "aorian' ny") sy φυσικά / physiká (izay midika hoe "fizika").

Jereo koa

hanova