Ny lôjika dia sehatra iraisan-taranja izay mandalina ny fitsipika mifehy ny fahamarinan' ny fanjohian-kevitra, ny fanatsoahan-kevitra ary ny fanaporofoana. Ny teny hoe lôjika dia avy amin' ny teny grika hoe λογική / logikê, izay nisampana avy amin' ny hoe de λόγος / lógos, izay midika hoe "saina", "fitenenana", "fanjohian-kevitra".

Ny lôjika tsy arak' endrika dia mikatsaka ny hamaritana ireo tohan-kevitra manan-kery tsy arak' endrika, ohatra amin' izany ny fitanisana ny karazam-panjohian-kevitra diso. Ny lôjika arak' endrika dia maneho am-panoharana ny fanambaràna sy lamina tohan-kevitra, mampiasa rafitra arak' endrika toy ny lôjika filaharana voalohany. Ao anatin' ny lôjika arak' endrika, ny lôjika matematika dia mandalina ny toetra ara-matematika momba ny rafitra lôjika arak' endrika, fa ny lôjika filôzôfika kosa dia mampihatra azy ireo amin' ny olana filôzôfika toy ny toetran' ny hevi-teny sy ny fahalalana ary ny fisiana.

Ny rafitra lôjika arak' endrika dia ampiharina amin' ny sehatra hafa, ka ao anatin' izany ny haiteny (izay siansa andalinana ny fiteny), ny siansan' ny fahalalana (izay siansa andalinana ny fandrenesana, ny faranitan-tsaina, ny fiteny, ny fitadidiana, ny fifantohana, ny fanjohian-kevitra, ny fiontanam-po, ny fahatsiarovan-tena, sns) ary ny siansa infôrmatika.

Ny lôjika dia nianarana hatramin' ny Andro Taloha, ka ny fomba fiasa tany am-boalohany dia nahitana ny lôjika aristôtelisiana, ny lôjika stôika, ny anviksiki (tao amin' ny filôzôfia hindoa), ary ny môhisma (ao amin' ny filôzôfia sy lôjika sinoa). Ny lôjika arak' endrika môderina dia manam-pototra ao amin' ny asan' ny matematisiana tamin' ny faran' ny taonjato faha-19 toa an' i Gottlob Frege.