Ny limbo, ao amin'ny foto-pampianarana katôlika dia toe-javatra any an-koatra izay eo an-tsisin' ny fonenan' ny maty. Amin' ny heviny miitatra dia manondro ny toe-javatra anelanelany sy manjavozavo ao amin' ny tontolon' ny maty izany. Atao hoe limbus ny teny nohagasina hoe limbo amin' ny teny latina. Tsy hita ao amin' ny Baiboly sady tsy hita koa ao amin' ny soratr' ireo Aban' ny Eglizy (na Rain' ny Fiangonana) ny hoe limbo. Tamin' ny taonjato faha-13 io fampianarana io no nipoitra tao amin' ny fiheverana skôlastika, izay manavaka limbo roa, dia ny limbon' ny Patriarka (latina: limbus patrum) sy ny limbon' ny zazakely (latina: limbus puerorum).

Fidinan'i Kristy tany amin'ny Limbo, sary nataon'i Domenico Beccafumi;

Karazana limboModifier

Ny limbon' ny PatriarkaModifier

Ny limbon' ny Patriarka dia toerana andraisana ny fanahin' ny olo-marina maty talohan' ny fitsanganan' i Jesoa Kristy tamin' ny maty. Mifandray amin' ny "tratran' i Abrahama" resahina ao amin' ny Evanjelin' i Lioka (Lio 16.22) izany. Ireo fanahy ireo, izay tsy afaka miditra any am-paradisa voahidy sy voatombokase hatramin' ny nanotan' i Adama sy Eva, dia nafahan' i Jesoa tamin' ny nidinany tany amin' ny fitoeran' ny maty teo anelanelan' ny Zoma Masina sy ny andron' ny Paka (na Paska). Ny lovantsofina skôlastika dia miorina amin' ny Taratasy voalohany nosoratan' i Piera (1Piera 3.19), izay milaza ny "nandehanany [i Jesoa] nitory teny tamin' ireo fanahy tao an-tranomaizina". Maro ny fitantarana sy lahatsoratra tamin' ny Andro Antenantenany izay nanampy amin' ny fitantarana ny fijalian' i Kristy ny fidinany tany amin' ny fonenan' ny maty (na fiainan-tsy hita).

Ny libon' ny zazakelyModifier

Ny limbon' ny zazakely dia toerana andraisana ny fanahin' ny zazakely maty talohany hanaovana batemy (na batisa) azy. Izany fampianarana izany dia valin-teny teôlôjika amin' ny fanontaniana momba ny hoavin' ireo fanahy ireo, izay tsy mendrika ny afobe, nefa tsy tafiditra ao am-paradisa noho ny fahotana tamin' ny fototra. Izany fanontaniana izany, izay efa nitranga tamin' ny vanimpotona voalohany nisian' ny fivavahana kristiana, dia nahazo valiny manjavonjavo avy amin' ireo Aban' ny Eglizy toa an' i Gregôrio avy any Nisa sy Gregôrio avy any Nazianzo.

Jereo koaModifier