Ny lembalemba dia endiky ny vohon' ny tany izay manana haambo avo kokoa raha mitaha amin' ny faritra manodidinba azy sady midadasika nefa tsy dia mikintoana loatra tsy tahaka ny tendrombohitra. Iray amin' ny endrika telo lehiben' ny vohon' ny tany ny lembalemba, ka ny roa hafa, dia ny tany lemaka sy ny tendrombohitra. Faritra ara-jeôgrafia ahitana renirano mikoriana any ambany lalina ny lembalemba, tsy tahaka ny tany lemaka izay ikorianan-drano saika mitovy haavo amin' ny tany. Tsy dia mikintoana loatra ny vohon' ny tany anelanelan-drenirano ao amin' ny lembalemba , ka izay no iavahany amin' ny tendrombohitra.

Lembalemba any Namoibia, misy ny valanjavaboary Waterberg.

Jereo koa

hanova