Ny tendrombohitra dia endrika ara-soridrefitany hita amin'ny vohontany miabo, hita ambon'ny planety telorika (Tany, Volana).