Ny tendrombohitra dia endriky ny vohon' ny tany izay mivohitra avo, lehibe noho ny havoana. Endrika ara-tsoridrefitany hita amin' ny vohontany miabo, hita ambon' ny planety telorika (Tany, Volana) koa ny tendrombohitra.

Ny tendrombohitra Ararata, hita avy eny amin' ny mônasteran' i Khor Virap any Armenia

Jereo koa hanova