Kômeta

(tonga teto avy amin'ny Kinta-manan-drambo)

Ny kômeta na kinta-manan-drambo dia zavatra kely mangatsiaka ao amin' ny rafi-masoandro izay mihamafana sy mamoaka etona rehefa mandalo akaikin' ny Masoandro. Izany dia miteraka soson' etona (atmôsfera) lava sy tsy mifamatotra amin' ny hery mpisintona, atao hoe kôma, manodidina ny vihiny, ary indraindray dia misy rambon' etona sy vovok' etona mivoaka avy ao amin' ilay kôma. Ireo trangan-javatra ireo dia vokatry ny taratra sy ny plasman' ny rivotry ny Masoandro izay miasa eo amin' ny ivon' ilay kômeta. Ny savaivom-bihin' ny kômeta dia mahatratra metatra vitsivitsy ka hatramin' ny am-polony kilômetatra ary ahitana vangongon-dranomandry sy vovoka ary poti-bato madinika. Mety ho avo 15 heny amin' ny savaivon' ny Tany ny kôma, fa ny rambony kosa dia mety hihoatra ny iray amin' ny ventin-kalava ara-kaikintana. Raha akaiky sy mazava tsara ny kômeta iray dia azo jerena avy ety amin' ny Tany, tsy misy teleskôpy, ary afaka mamorona ampaham-pariblana hatramin' ny 30° (Volana 60) eny amin' ny lanitra. Nodinihina sy noraketina an-tsoratra hatramin' ny Andro Taloha ny kômeta tao amin' ny kolontsaina sy fivavahana maro.

Kômeta na kinta-manan-drambo