Ny isa dia hevitra natao anomezana anarana na marika ny zavatra voaisa.