Ignatiosy avy any Antiokia

I Ignatiosy avy any Antiokia na Ignatiosy Teoforosy, izay teraka tamin'ny taona 35 tao amin'ny faritanin'i Siria ary maty martiry tany Roma, angamba teo anelanelan'ny taona 107 na 113, dia eveka fahatelo tao Antiokia, taorian'i Petera sy i Evodiosy (avy any Antiokia), izay nodimbiasany tamin'ny taona 68. Atao hoe Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας / Ignatios Antiokheias izy amin'ny teny grika. Angamba mpianatr'i Petera sy Joany (na Jaona) izy, araka ireo taratasy apostolika nosoratany, izay anoharany ny maritirin'ny finoana amin'ny voambary voatoto tonga mofon'ny eokaristia. Ireo taratasy apostolilka nosoratany, izay namelatra teolojia voalohany momba ny eokaristia, dia nahatonga azy hovoaisa ao amin'ireo Ray Apostolika (na Aba Apostolika) sy taranaka faharoa amin'ireo Rain'ny Fiangonana (Aban'ny Eglizy). Ny asa soratra nataony no ahafantarantsika fa nosamborina noho ny maha Kristiana azy izy ka nentin'ny miaramila mpiambina nankany Roma izay niandrasany ny hanipazana azy tao amin'ny bibidia (latina: damnatio ad bestias), nefa tsy fantatra ny fomba nahafaty azy.

Ignatiosy avy any Antiokia

Jereo koaModifier